Tänk klimat smart

I genomsnitt köper svensken 24 kilo kläder och textil varje år. Bomullsodlingen och klädindustrin belastar miljön mycket hårt. Vår ständigt ökande konsumtion av billiga kläder och textilier är omöjlig att få ihop med mål om en giftfri miljö och klimatmål.

– Kläder är relativt billiga i butikerna men priset för naturen och hälsan där kläderna produceras är högt. Därför är återanvändning ett smart sätt att klä sig. Om många gör det blir det stor skillnad. Klädbyten är ett roligt, smart och billigt sätt att lära sig leva inom planetens gränser.

Undersökningar visar att det används 97 procent mindre energi om vi köper på second hand eller byter till oss kläder jämfört med om samma plagg hade nytillverkats.

– Re-use är klimatsmart. För att tillverka ett kit med jeans, t-shirt och bomullskofta som väger 1 kilo behövs 67 kWh. Det är samma mängd energi som krävs för att koka 300 portioner spaghetti. Konstmaterial kräver ofta ännu mer energi, säger Eva Eiderström, chef för Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

För att framställa samma kit kläder används drygt ett kilo kemikalier och cirka 350 liter vatten.
För att odla bomullen till samma kläder går det åt 10-16 000 liter vatten.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har ett riksrepresentativt urval på 1175 svenska respondenter i åldern 16 – 30 år.
Den är utförd via webbenkäter av GfK på uppdrag av Mistra Future Fashion.

Korta fakta:
- Konsumenterna i studien lägger i snitt 687 SEK på kläder per månad
- En genomsnittlig shoppingrunda tar 2,5 timmar
- Majoriteten föredrar att handla i köpcentrum

Slit och släng är en myt:
• 8,8 % lagar alltid sina kläder
• 20,5 % lagar ofta sina kläder
• 40 % lagar sina kläder ibland
• 6,9 % lagar aldrig sina kläder

Medvetenhet och shoppingbeteende
14,6 %  är inte medvetna och inte intresserade. Handlar mest i köpcentra. Är minst benägna att skänka kläder till second hand. Lagar mindre ofta sina kläder.
45,9 %  Är delvis medvetna om problemet, vet inte hur de ska agera.
34 % är medvetna och gör medvetna val när det är enkelt.
5,5 % är mycket insatta och medvetna. De är också intresserade av att lära sig mer och läser på.

De handlar minst av alla i köpcentra och mest av alla grupper på second hand. Lagar i större utsträckning sina kläder.

• Det finns ingen större skillnad i hur mycket pengar man lägger på kläder mellan de olika grupperna enligt indelningen ovan.
• Det går inte att hitta någon socioekonomisk skillnad.
• Man vårdar sina kläder på samma sätt (tvättmaskin, torktumlare, stryka är lika vanligt) oavsett vilken grupp man tillhör.
• Alla grupper är lika skeptiska mot miljöpåståenden gällande produkter. Kvinnor är något mindre skeptiska